Czy można samodzielnie wyciąć drzewo w swoim ogrodzie?

Możliwość swobodnego kształtowania przestrzeni przylegającej bezpośrednio do budynku mieszkalnego w znacznym stopniu wpływa na komfort jego użytkowania i funkcjonalność, pozwalając na odpowiadające preferencjom właściciela aranżowanie ogrodu, a nierzadko także przesądza o tym, jak będzie wyglądało całe jego otoczenie. Jednym z ważnych elementów tego procesu jest decydowanie o rodzaju roślinności, co często oznacza konieczność wycinki drzew.

Czy wycięcie drzewa wymaga dopełnienia jakichś formalności?

Drzewa są ważną częścią ekosystemów, stanowiąc zarówno siedlisko dla ptaków i owadów, umacniając za sprawą swego systemu korzeniowego podłoże, czy pochłaniając znaczne ilości dwutlenku węgla, jak i zapewniając cień, będąc ochroną przed hałasem czy wpływając na wilgotność i zanieczyszczenie powietrza, co jest szczególnie cenne na obszarach zurbanizowanych. Bardzo często okazuje się jednak, iż z różnych przyczyn trzeba zdecydować się na ich usunięcie. Obowiązujące w tym zakresie przepisy dość ściśle regulują możliwość dokonania wycinki, precyzując, kiedy można przeprowadzić ten proces bez żadnych formalności, a także wskazując, w jakich okolicznościach niezbędne będzie sporządzenie stosownej dokumentacji np. oceny dendrologicznej oraz złożenie jej wraz ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa, co po spełnieniu wszystkich warunków skutkuje uzyskaniem zezwolenia.

Jakie są zasady pozbywania się drzew z własnej działki?

Przepisy obowiązujące w 2022 roku nakazywały zgłoszenie usunięcia drzewa, którego obwód mierzony na wysokości 5 cm od podłoża przekraczał ustalone dla poszczególnych gatunków wymiary. W przypadku wierzby, topoli, klonu jesionolistnego, a także klonu srebrzystego było to 80 cm, natomiast dla robinii akacjowej, platanu klonolistnego i kasztanowca zwyczajnego graniczny obwód pnia to 65 cm. Dla pozostałych gatunków wartość ta wynosiła 50 cm. W 2023 roku zaplanowano zmianę tych parametrów i zwiększenie ich o 20 cm. Swobodnie wyciąć można będzie więc drzewa, których obwód będzie liczył odpowiednio 100, 85 i 70 cm. Firmą, która pomaga w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej przy wycinkach, jest Pracownia Projektowa Magdaleny Loose, specjalizująca się również m.in. w projektowaniu terenów zieleni czy sporządzaniu projektów nasadzeń zastępczych.

Leave a Reply