Energooszczędny dom – wybieramy strop

Domy energooszczędne stały się na przestrzeni ostatnich lat bardzo popularne.  Jest to jednak trend,  w którym możemy wskazać praktycznie same plusy.  Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów do budowy domu możemy zaoszczędzić zarówno własne pieniądze,  jak i pomóc chronić środowisko. 

Filozofia budowania domów energooszczędnych zakłada,  że do oszczędności energii może przyłożyć się niemal każdy element składowy budynku.

Jak pokazują dane statystyczne,  energia zużywana w krajach Unii Europejskiej na ogrzanie wszelkiego rodzaju budynków stanowi ponad 40% całkowitego zużycia energii pierwotnej.  Ponadto wyniki prowadzonych analiz wskazują,  że blisko 80% energii zużywanej w budynkach na potrzeby grzewcze może zostać ograniczona przez właściwe ich ocieplenie.  Z tego też powodu,  własności termoizolacyjne komponentów wykorzystywanych do budowy budynków są jednymi z ich podstawowych parametrów użytkowych [dane na podstawie: Komisja Europejska: Greek Paper „Twards a European Strategy for a Security of Energy Supply”,  Bruksela,  29 listopada 2000,  s 105; Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.: Inteligentna Energia dla Europy”.  Broszura na zamówienie Ministerstwa Gospodarki,  Warszawa 2002,  s.  8].

Zmniejszenie poziomu wykorzystywanej energii mogą wspomóc nie tylko odpowiednie okna i drzwi (które powinny posiadać współczynnik przepuszczalności termicznej na poziomie około 0,85 W/m2K) – z czym się zwykle kojarzą – ale nawet odpowiedni projekt rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń w budynku.  Energię w budynkach można także zaoszczędzić montując odpowiednie stropy.

Filozofia budowania domów energooszczędnych zakłada że do oszczędności energii może przyłożyć się niemal każdy element składowy budynku

Filozofia budowania domów energooszczędnych zakłada, że do oszczędności energii może przyłożyć się niemal każdy element składowy budynku.

Z punktu widzenia teorii wymiany ciepła,  strop jest przegrodą przez którą przepływać będzie strumień ciepła.  Przegrodą,  która w odróżnieniu od np.  ścian umieszczona jest zawsze prostopadle do kierunku przepływu ciepła w górę lub w dół.  W związku z powyższym to właśnie ten element konstrukcyjny budynku mieszkalnego będzie odgrywał szczególną rolę w momencie,  gdy pomyślimy o zbudowaniu domu energooszczędnego – wyjaśnia Artur Kisiołek z firmy KONBET,  producenta rozwiązań stropowych.

Strop oddziela kondygnacje i sprawia,  że budynek jest stabilny.  Do głównych zadań stropu należy bowiem przeniesienie obciążeń użytkowych na poszczególne elementy nośne (ściany,  słupy).  W Polsce najczęściej stosowanymi stropami są: stropy gęsto żebrowe np.  Teriva,  stropy monolityczne-żelbetowe zalewane w całości na budowie,  stropy z płyt prefabrykowanych.  To jaki strop zostanie użyty na naszej budowie zależy głównie od projektanta,  dlatego warto zwrócić jego uwagę na stropy,  przy pomocy których można zaoszczędzić energię z korzyścią dla domowego budżetu oraz środowiska naturalnego.

Wielu producentów działających w branży budowlanej oferuje produkty,  które umożliwiają budowę domu w duchu energooszczędnej filozofii.  Przykładem tego typu produktu może być system stropowy KONBET TERMO SYSTEM.  System ten występuje w trzech wariantach: z pustakiem 10-komorowym TERIVA TERMO,  z pustakiem keramzytowym sześciokomorowym TERIVA PLUS oraz z pustakiem (kształtką) styropianową TERIVA LIGHT.

Każdy z tych wariantów odznacza się innymi właściwościami – wyjaśnia Artur Kisiołek.  – W pustaku 10-komorowym TERMO wyeliminowano mostki termiczne pomiędzy komorami,  co pozwala na uzyskanie najwyższych na rynku parametrów termoizolacyjnych wielokomorowego pustaka stropowego wykonanego z keramzytobetonu.  Pustak 6-komorowy TERIVA PLUS z kolei posiada nadlewkę z keramzytobetonu,  dzięki czemu nie wymaga dodatkowego nadbetonu układanego na budowie,  co pozwala na podwójną oszczędność – energii oraz surowca.  Styropianowe kształtki TERIVA LIGHT pozwalają natomiast stworzyć najlżejszy i najcieplejszy strop gęstożebrowy.

W domach jednorodzinnych ilość ciepła,  które „ucieka” przez dach waha się w granicach od 10 do 15% całkowitych strat ciepła.  Według przepisów budowlanych każdy dach powinien być zaprojektowany tak,  aby współczynnik Uw wynosił: U ≤ 0,3 W/(m2K).
Firma KONBET przeprowadziła trwające ponad 12 miesięcy badania teoretyczne i empiryczne związane z przewodnictwem cieplnym i szeroko pojętą wymianą ciepła w stropach.

Termogram bocznej powierzchni próbki pustaka stropowego starej generacji,  12-komorowego poddanej działaniu jednowymiarowego strumienia ciepła o gęstości 550W/m2 (kierunek przepływu ciepła od dołu do góry) z naniesionymi trzema pionowymi liniami (Li1 – Li3)

Rezultaty prowadzonych badań udowadniają,  że umieszczenie w konstrukcji stropu pustaków o dużej objętości komór powietrznych przyczynia się do ponad czterokrotnej poprawy własności termoizolacyjnych.

Jeszcze lepszą poprawę tych właściwości oferuje wariant TERIVA LIGHT.  – W porównaniu do stropu żelbetowego obserwuje się aż 25-krotną redukcję strat cieplnych – precyzje Artur Kisiołek z firmy KONBET.

Własności termoizolacyjne są jednym z ważniejszych parametrów użytkowych stropów.  Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań stropowych może w istotny sposób przyczynić się do polepszenia klasy energetycznej budynku,  dzięki czemu jego eksploatacja będzie pochłaniała mniej kosztów związanych z ogrzewaniem.

Przywiązanie większej wagi do energooszczędnych właściwości stropów ma również znaczenie ze względu na aspekt ekologiczny.  W Polsce głównym źródłem ciepła w układach centralnego ogrzewania są procesy spalania.  Ubocznym skutkiem spalania jest emisja do atmosfery spalin,  a przede wszystkim CO2 i różnego rodzaju pyłów.  Jeśli w konstrukcji budynków zastosujemy stropy o dobrej izolacyjności cieplnej,  zmniejszymy zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym – oszczędzamy pieniądze i ograniczamy zanieczyszczenie środowiska.

Leave a Reply