Harmonogram produkcji – o czym mowa w praktyce?

Dobrze przygotowany harmonogram produkcji jest niezbędny, aby osiągnąć maksymalną wydajność w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Poszczególne jego elementy muszą uwzględniać zależności między dostępną mocą przerobową i dostępne zasoby materiałowe. O czym jest mowa w praktyce? Wyjaśniamy.

 

Jak tworzy się harmonogram produkcji?

Harmonogram produkcji to plan w którym uwzględnia się powiązania pomiędzy poszczególnymi zadaniami dla maszyn. Znajdują się tam zarówno ograniczenia procesowe, jak i dostępność poszczególnych surowców. Harmonogram pozwala dać precyzyjną odpowiedź na pytanie – co i w jakiej kolejności produkować, aby uzyskać jak największe korzyści dla zakładu. Nietrudno się domyśleć, że kluczowe znaczenie ma tutaj wiedza na temat tego jak przebiegają poszczególne procesy i ile czasu potrzeba na ich zakończenie. Dlatego niezbędne kompetencje posiadają zwłaszcza planiści, managerowie lub kierownicy hali.

 

W nowoczesnych zakładach produkcyjnych do tworzenia harmonogramów wykorzystuje się zaawansowane systemy oprogramowania. Nie dość, że skracają czas potrzebny na przygotowanie oraz zdefiniowanie zadań, to pozwalają uniknąć przestojów i praktycznie eliminują ryzyko popełnienia błędów. Algorytmy przeprowadzają symulację różnych wariantów produkcyjnych i na podstawie tego wybierane są tylko te najlepsze pod kątem maksymalizacji wydajności lub zminimalizowania kosztów.

 

Jaki korzyści wynikają z tworzenia harmonogramów produkcji?

Efektywne i odpowiadające realnemu zapotrzebowaniu harmonogramy pozwalają zwiększyć wydajność produkcyjną. Wykonywanie poszczególnych zadań zgodnie z ustalonym planem pozwala realizować z góry określone cele biznesowe. Wpływa na brak ryzyka wystąpienia opóźnień i pozwala nawiązywać długoterminowe umowy z kontrahentami. Zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami gotowych produktów. Na hali nie zalegają niepotrzebne surowce, a zadania są wykonywane na bieżąco.

 

Firma zakupuje zapas materiałów tylko na określony termin i ma pewność, że wszystkie materiały zostaną zużyte w określonym czasie. W przypadku małych przestrzeni magazynowych ma to ogromne znaczenie. Każde przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na to, aby marnować niewykorzystywany potencjał maszyn, jak i dostępnego miejsca.

 

Dzięki regularnemu korzystaniu z harmonogramów możliwe jest także długoterminowe planowanie inwestycji. Jeśli potrzeby klientów są duże, a plan uwzględnia maksymalne wykorzystanie dostępnych maszyn to nic nie stoi na przeszkodzie, aby nabyć nowy sprzęt, a następnie dostosować procesy do zmienionej sytuacji w zakładzie.

Leave a Reply