Jak odbywa się obróbka CNC krok po kroku?

Obróbka CNC (od angielskiego Computer Numerical Control) to proces stosowany do wytwarzania części z dużą precyzją i dokładnością. Polega na wykorzystaniu sterowanych komputerowo maszyn do usuwania materiału z przedmiotu obrabianego. Jak odbywa się obróbka CNC krok po kroku?

Zaprojektowanie modelu CAD

Pierwszym krokiem jest utworzenie szczegółowego modelu 3D CAD (Computer Aided Design – projektowanie wspomagane komputerowo) części, którą zamierza się wyprodukować. Ten cyfrowy model służy jako instrukcja dla maszyny CNC.

Przekonwertowanie programu CAD na program CNC

Aby obróbka CNC była możliwa, model CAD jest następnie przekształcany w program CNC przy użyciu oprogramowania CAM (Computer-Aided Manufacturing). Program ten zawiera instrukcje dla maszyny CNC dotyczące przesuwania i pozycjonowania narzędzi skrawających w celu nadania kształtu obrabianemu przedmiotowi.

Wybór materiału i ustawienie przedmiotu obrabianego

Następnie dobiera się materiał przedmiotu obrabianego, przykładowo mogą być to metal, plastik, drewno, a także mocuje się go do stołu roboczego maszyny CNC. Prawidłowe mocowanie przedmiotu obrabianego ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania jego ruchom podczas obróbki, co przekłada się na optymalne efekty pracy.

Wybór i konfiguracja narzędzia do skrawania

W kolejnym kroku dobiera się odpowiednie narzędzia skrawające w oparciu o materiał i geometrię części. Narzędzia te są umieszczane w uchwytach narzędziowych maszyny CNC.

Konfiguracja maszyny

Należy następnie skonfigurować maszynę CNC, odnosząc się do jej osi, aby ustalić znany punkt początkowy.

Załadowanie programu CNC

Następnie ładuje się program CNC do jednostki sterującej maszyny. Program ten zawiera polecenia określające ścieżki narzędzia, prędkości, przesuwy i inne parametry obróbki.

Obróbka

Maszyna CNC wykonuje zaprogramowane instrukcje dotyczące narzędzia, postępując zgodnie z informacjami zawartymi w kodzie. Porusza narzędziem tnącym po obrabianym przedmiocie, usuwając w razie potrzeby materiał. Przykładowo obróbka CNC to frezowanie, toczenie, wiercenie czy szlifowanie. W zależności od materiału i procesu obróbki, można zastosować chłodziwo do chłodzenia narzędzia tnącego i przedmiotu obrabianego oraz do usuwać wióry i zanieczyszczenia powstające podczas obróbki.

Kontrola produktu

Po zakończonym procesie obróbki można przeprowadzić kontrole jakości w celu sprawdzenia, czy części spełniają określone wymagania. Pomiary można wykonywać za pomocą precyzyjnych przyrządów, takich jak suwmiarki lub maszyny pomiarowe. Jeśli to konieczne, można też wykonać operacje wykończeniowe, takie jak usuwanie zadziorów, polerowanie lub innego rodzaju obróbka powierzchni.

Leave a Reply