Wentylacja nowej generacji

Nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie wentylacji – system oferuje zrównoważony bilans pomiędzy jakością powietrza w pomieszczeniu a zużyciem energii potrzebnej do jego ogrzania. Całkowicie nowa idea odświeżania powietrza, wykorzystująca czujniki  CO2. 

Na początek warto zadać sobie pytanie: jaką wentylację uznamy za idealną? Po pierwsze taką, która  utrzymuje ilość świeżego powietrza w pomieszczeniu na stałym, komfortowym poziomie, po drugie jest energooszczędna, po trzecie higieniczna, wreszcie zaś umożliwia eliminację zanieczyszczeń z powietrza dostarczanego z zewnątrz. Wszystkie te cechy, a nawet o jedną więcej, ma system wentylacyjny Oxygen belgijskiej firmy Jaga.

W podstawowej wersji sercem systemu jest jednostka Oxygen montowana pod obudową grzejnika, w której znajduje się urządzenie służące do pobierania powietrza. Montaż jednostki wymaga wykonania w ścianie budynku otworu o średnicy ok. 10 cm, przez który urządzenie doprowadza do pomieszczenia świeże powietrze atmosferyczne.

Oxygen wyposażony jest w czujnik CO2  i moduł sterowania (programator), który zarządza całością systemu oraz urządzenie wydmuchowe, montowane w miejscu umożliwiającym usunięcie zużytego powietrza poza budynek. Wszystkie elementy systemu komunikują się ze sobą drogą radiową.

W przeciwieństwie do wentylacji mechanicznej system Oxygen działa tylko w momencie, gdy istnieje zapotrzebowanie na świeże powietrze, czyli wtedy, gdy czujnik CO2 wykryje, że stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu przekracza komfortowy poziom 1200 ppm. System nie uruchamia się gdy nie ma takiej potrzeby, np. gdy jesteśmy w pracy, na wakacjach itp. Taki sposób działania, w przeciwieństwie do ciągłej pracy, generuje znaczne oszczędności energii. Ponadto system usuwa dokładnie tyle zużytego powietrza ile dostarczane jest świeżego, co daje użytkownikowi bardzo skuteczny i zrównoważony system wymiany powietrza.

W porównaniu do wentylacji z użyciem rekuperatora system Oxygen jest zdecydowanie bardziej higieniczny w kwestii działania i konserwacji. Urządzenie pobierające świeże powietrze wyposażone zostało w dwa filtry (do wyboru): filtr G2 zatrzymuje zanieczyszczenia o wielkości >1 mikrometra (kurz, włosy, piasek i niektóre pyłki), a filtr G6 zatrzymuje zanieczyszczenia o wielkości > 0,6 mikrometra (drobny kurz, wszystkie pyłki a nawet pył cementowy).

Ponadto, jednostka usuwająca zużyte powietrze może być zaopatrzona w czujnik wilgotności, by w razie potrzeby usunąć jej nadmiar z pomieszczenia. Dzięki takiemu wyposażeniu systemu mamy kontrolę nad zanieczyszczeniami dostającymi się do pomieszczeń, hałasem oraz wilgocią. Co ważne, system firmy Jaga  może zostać sprzężony z systemem ochrony przeciwpożarowej i w razie potrzeby posłużyć jako urządzenie odcinające dopływ powietrza.

Nowa idea odświeżania powietrza wentylacja kolejnej generacji

Nowa idea odświeżania powietrza - wentylacja kolejnej generacji

Gdzie najlepiej sprawdzi się system Oxygen? Na pewno w miejscach takich jak szkoły, sale wykładowe i konferencyjne, banki, szpitale – czyli tam, gdzie w jednej chwili do pomieszczenia wchodzi duża liczba osób. Sprawdzi się również w prywatnych domach i mieszkaniach ludzi ceniących sobie najwyższy komfort życia.

Leave a Reply