Na co należy zwrócić uwagę kupując nowe mieszkanie?

Mieszkania kupione na rynku pierwotnym cieszą się coraz większym zainteresowaniem nabywców.  Nieruchomości kupione od deweloperów to zdecydowanie lepsza lokata kapitału od mieszkań kupionych na rynku wtórnym.  Nowe mieszkania można dostosowywać do indywidualnych potrzeb nabywców,  jeszcze w trakcie realizacji inwestycji. 

Na co należy zwrócić uwagę kupując nowe mieszkanie?
Przede wszystkim,  warto zapoznać się informacjami na temat firmy zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym,  który podaje wielkości kapitału zakładowego przedsiębiorstwa,  dane osób które reprezentujących dewelopera,  informacje czy znajduje się on w stanie upadłości czy likwidacji.  Dobrze jest sprawdzić własność działki,  na której deweloper buduje mieszkania oraz pozwolenie na budowę.  Warto także prześledzić sposób realizowania poprzednich inwestycji dewelopera,  pod kątem jakości wykonywanych robót.

Jak kupić mieszkanie na rynku pierwotnym

Jak kupić mieszkanie na rynku pierwotnym?

Przed ostateczną decyzją zakupu nieruchomości należy sprawdzić własną zdolność kredytową,  jeżeli mieszkanie kupowane będzie na kredyt.  Obecnie wiele banków przed udzieleniem kredytu sprawdza dewelopera.  Jeżeli już dostaniemy promesę kredytową i zdecydujemy się na konkretne lokum należy podpisać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego.  Taka umowa daje możliwość sądowego dochodzenia umowy przyrzeczonej,  czyli przenoszącej własność oraz wpis do Księgi Wieczystej,  czyli roszczenie o przeniesienie własności wybudowanego mieszkania.

Zaletą kupna nieruchomości na rynku pierwotnym jest to,  że ponosi się tylko koszty taksy notarialnej.  Nabywca nie płaci podatku od czynności cywilno-prawnych,  który wynosi 2% ceny transakcyjnej nieruchomości.  Mieszkania kupione w stanie deweloperskim posiadają okres gwarancji i rękojmi,  zatem przez kilka pierwszych lat nie ponosi się dodatkowych kosztów związanych z remontem mieszkań,  budynków,  osiedl.  Dodatkowo,  zgodnie z nowymi rekomendacjami w bankowym programie „Rodzina na Swoim” – można otrzymać dopłaty rządowe do spłaty odsetek od kredytu hipotecznego finansującego wyłącznie zakup nowych nieruchomości” – mówi Weronika Krzemińska,  kierownik Działu Sprzedaży PB Feniks z Katowic

Leave a Reply