Kratka wentylacyjna zabiera Ci ciepło? Jest na to sposób!

W sezonie grzewczym, kiedy okna w naszych domach są szczelnie zamknięte, w pomieszczeniach panuje zaduch. Źle zaprojektowana wentylacja może być dla nas źródłem uciążliwości, a dla budynku zagrożeniem. Z  kolei niekontrolowana wentylacja jest powodem strat ciepła, a co za tym idzie, zwiększonych kosztów  ogrzewania. Wchodzący na rynek stabilizator wentylacji Stabiler firmy Darco pomoże wyeliminować ten problem.

Wysokie koszty energii mobilizują wszystkich do jej oszczędzania. Dlatego warto wiedzieć, że straty ciepła zimą w dużym stopniu są spowodowane przez wentylację. Wraz z powietrzem usuwanym z pomieszczeń ulatuje także ciepło. Na wentylację może przypadać nawet do ponad 50% wszystkich strat energii cieplnej w budynku. Często skutkuje to nadmiernym uszczelnianiem budynku, co ma doprowadzić do zmniejszenia intensywności jego wentylowania. W efekcie znacznie pogarsza się jakość powietrza w pomieszczeniach, a przede wszystkim nadmiernie wzrasta wilgotność powietrza sprzyjająca rozwojowi grzybów i pleśni.

kratka

Wentylacja naturalna działa najlepiej  wtedy, gdy temperatura na zewnątrz jest zdecydowanie niższa niż w budynku. Jeśli jest zbliżona do tej we wnętrzu, siła ciągu w kanałach wentylacyjnych staje się zbyt mała, aby skutecznie usuwać powietrze z pomieszczeń. Dlatego latem wentylacja naturalna najczęściej przestaje prawidłowo funkcjonować. Gdy w pomieszczeniach jest zdecydowanie chłodniej niż na dworze, zdarza się zjawisko odwróconego ciągu – przez kratki wywiewne do pomieszczeń dostaje się powietrze z zewnątrz.  Natomiast w zimie, gdy na dworze jest chłodno lub mroźnie następuje nadmierna, niekontrolowana wentylacja pomieszczeń, powodująca nawet 50% strat energii. Wiąże się to nie tylko z wychłodzeniem pomieszczeń, ale przede wszystkim ze zwiększonymi kosztami ogrzewania.

Sprawność wentylacji grawitacyjnej zależy od sił natury. Główną siłą napędową jest bowiem różnica gęstości powietrza zimnego (na zewnątrz) i ciepłego (w pomieszczeniach). Lżejsze, ogrzane powietrze unosi się do góry i wydostaje się na zewnątrz przez kominy wentylacyjne. Wloty do nich – przysłonięte kratkami –  znajdują się w pomieszczeniach określanych jako brudne (kuchnia, łazienka, pralnia, garderoba). Na jego miejsce powinno napływać świeże powietrze z zewnątrz (przez nawietrzaki umiejscowione w pomieszczeniach czystych).

Zaklejanie kratek to bardzo częsty sposób radzenia sobie z nawiewem zimnego powietrza z kanałów wentylacyjnych. “Leczenie” wentylacji tą metodą jest szczególnie niebezpieczne w łazienkach, w których pracują piecyki gazowe z otwartą komorą spalania – bo grozi to cofnięciem spalin i  zatruciem tlenkiem węgla. Cofanie powietrza z kratki, że prawidłowej wentylacji nie ma – droga do usuwania na zewnątrz zużytego powietrza jest całkowicie zamknięta. Pozostaje ustalenie przyczyny takiego stanu rzeczy. Winne mogą być zarówno niedrożne kanały wentylacyjne, jak i niedostateczny napływ powietrza z zewnątrz. Dobra wentylacja powinna przede wszystkim zapewnić skuteczną wymianę powietrza we wszystkich pomieszczeniach w domu, niezależnie od warunków panujących na zewnątrz i przez cały rok. W Polskich Normach znalazła się nawet ilość  m3 powietrza, która powinna zostać dostarczona i wydalona z budynku w ciągu 1 godziny- wynosi ona 20m3/h w przeliczeniu na mieszkańca, podobna objętość powietrza powinna zostać powinna zostać dostarczona do budynku.

Rozsądne jest więc znalezienie kompromisu pomiędzy oszczędzaniem energii a właściwą wentylacją pomieszczeń. Mimo, że możliwości kompromisu są ograniczone przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej, nie jest to niemożliwe. Rozwiązaniem jest zastosowanie STABILERA – stabilizatora wentylacji firmy Darco. Stosuje się go do unormowania i ograniczania wymiany powietrza w instalacjach wentylacyjnych Dzięki takiemu produktowi, niezależnie od warunków naturalnych przepływ powietrza w przewodzie wentylacyjnym zawsze ograniczony będzie do wartości wyznaczonej przez Polską Normę.

stabiler1Kluczowym argumentem  mającym wpływ na decyzję o zainstalowaniu STABILERA  w pomieszczeniach, jest oszczędność energii. Pozwala on bowiem na ograniczenie nadmiernego wypływu powietrza przez kanał wentylacyjny. Inwestycja w produkt firmy Darco zwraca się więc bardzo szybko, najdalej po jednym sezonie grzewczym.

Po dodaniu STABILERA może się okazać, że w budownictwie mieszkaniowym i jednorodzinnym wentylacja grawitacyjna nie ustępuje wiele wentylacji mechanicznej, ponieważ nabywa istotną cechę, jaką jest kontrolowana i stabilna praca.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat zalet Stabilera oraz prostego montażu, obejrzyj film:

One Response

  1. teodoro emeryto 5 listopada 2013

Leave a Reply